En mikrosajt från GlaxoSmithKline

Allergisymtom såsom nästäppa, rinnsnuva eller kliande/rinnande ögon?

Allergi kan ha många olika skepnader. Vissa kan uppleva att näsan rinner och kliande ögon. Andra kan uppleva nästäppa och rinnande ögon. En del upplever röda ögon och besvärliga nysningar. Majoriteten av personer med allergi upplever både näs- och ögonsymtom samtidigt. Det finns i huvudsak två typer av allergier, säsongsrelaterad såsom pollenallergi/hösnuva och allergi året om, då i form av allergi mot till exempel pälsdjur och kvalster. Om du har näs- och/eller ögonsymtom kan du vara allergisk.


Vanliga symtom vid allergi kan vara rinnande näsa, rinnande ögon, nästäppa eller nysningar

Upplever du rinnande näsa eller ögon, nästäppa, nysningar eller kliande ögon och näsa? Då kan du ha drabbats av allergi. Besvär vid allergier går att behandla. Du kan läsa mer om vanliga besvär under rubriken Symtom vid allergi kan variera.

Du är inte ensam om att lida av allergi

I Sverige beräknas ca 15-20% av befolkningen ha allergisk rinit, d.v.s. vara allergisk mot pollen eller andra främmande ämnen. Allergi mot pollen vilken är den vanligaste typen av allergi drabbar personer under vår/sommar. I vardagligt tal kallas det för pollenallergi eller hösnuva. Allergi mot till exempel pälsdjur, kvalsterallergi och damm kan ge besvär hela året. Vill du läsa mer om olika typer av allergier och dess orsaker så kan du klicka på länken Näsallergi, orsaker och fakta.

Det finns ett samband mellan allergi, astma och kroniska luftrörsförändringar

Senare års forskning har visat att det finns ett samband mellan allergisk rinit och utveckling av kroniska luftrörsförändringar till exempel astma. De som lider av allergi mot pollen har en högre risk för att utveckla astma än patienter som inte lider av allergi, en process som kallas för ”allergimarschen”. Det medför att man bör ta sina allergiska besvär på allvar och se till att få dem behandlade på ett tidigt stadium. Om du vill veta mer klicka på Allergimarschen mot astma.


Det finns effektiv behandling mot allergi

Den främsta orsaken till allergi är inflammation i näsans slemhinna. Kortisonspray är antiinflammatorisk och är den vanligast förekommande behandlingen vid allergi. Andra behandlingar är tabletter och ögondroppar. Läs mer under Allergimedicin för att behandla symtom.


Den här webbplatsen innehåller det mesta du behöver veta om allergi

På den här webbplatsen får du veta vad som kan vara orsaken är till dina allergiska besvär. Du kan också läsa om hur du kan behandla din allergi genom förebyggande åtgärder och medicinering.
Vi rekommenderar följande sidor:

Rinnande ögon vid allergi

Nästäppa beror ofta på allergi

Förebygg allergi själv i första hand

Kortisonspray, vanligt förekommande vid allergi

Pollen och pollenkalender

Välkommen önskar vi på GSK AB, ett företag med forskning kring allergi

Om du ändå inte tycker att denna webbplats ger svar på dina frågor om allergi, kan du kontakta närmaste apotek eller vårdcentral.Känner du igen dig? Läs mer olika behandlingar under Allergimedicin för att behandla symtom.

Uppdaterad den 25 mars 2010
20100319AVAM:202