Rinnande ögon vid allergi


Rinnande ögon är vanligast i samband med pollensäsongen under vår/sommar

Rinnande ögon kan upplevas under våren och sommaren och är då framförallt relaterat till pollen som cirkulerar i luften. Det finns även andra allergier som kan orsaka rinnande ögon och näsa under hela året till exempel pälsdjurs- och kvalsterallergi. Anledningen till att allergin uppstår är att vårt eget immunsystem uppfattat främmande ämnen (allergen) som farliga och försöker bli av med dem genom en inflammatorisk reaktion. Detta ger upphov till allergiska besvär såsom rinnande ögon.


Rinnande ögon kommer sällan ensamt, besvär från näsan är också vanligt

Mer än 70 procent av alla patienter med allergi lider av både näs- och ögonsymtom. Det är endast cirka 24 procent som upplever endast nässymtom. Kicka på Nästäppa beror ofta på allergi eller Rinnsnuva eller rinnande näsa, ett tecken på allergi om du vill veta mer om nässymtom vid allergi.Det är viktigt att du beskriver de besvär du upplever för din läkare så läkaren kan ge dig rätt allergimedicin.


Allergiska symtom, exempelvis rinnande ögon kan sänka livskvaliteten

Majoriteten av patienter som har ögonsymtom såsom rinnande ögon har också nässymtom. Det är också visat att den redan minskade livskvaliteten vid besvär från näsa förvärras ytterligare om patienten dessutom upplever besvär från ögonen till exempel rinnande ögon. Det kan leda till sämre förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och sämre sömnkvalitet.


Allergiska symtom, såsom rinnande ögon kan sänka prestationsförmågan

Man har studerat hur allergiska besvär såsom rinnande ögon påverkar prestationsförmågan. Ungdomar som hade besvär på grund av pollenallergi/hösnuva då de hade ett prov/tenta hade 40 procent ökad risk att försämra sitt betyg en grad jämfört med de som inte hade symtom.


Det finns effektiv behandling!

Har du lindriga besvär med rinnande ögon, under korta perioder? Har du mer allvarliga symtom under längre tid? Kanske hela året?

Beroende på vilket/vilka besvär du upplever finns flera olika läkemedel att använda till exempel tabletter, ögondroppar och kortisonsprayer.

En läkare kan ställa diagnos och hjälpa dig med lämplig behandling. Läs mer om olika behandlingar under Allergimedicin för att behandla symtom.
Uppdaterad den 25 mars 2010
20100319AVAM:202